zincoaching.nl - voor samenlevers en samenwerkers

Mijn missie: ik coach elk stel en/of elk team in het bereiken van synergie; 1+1>2 .. ik noem het zinergie! Kom een week naar Frankrijk en je krijgt garantie op resultaat!

Zincoaching

Mijn missie voor managers en ondernemers: Ik coach je in het (her)vinden van de kern van je kracht. Dat beloof ik!

En .. dat doe ik zeker voor paar (stel) samenlevers en/of samenwerkers .. "kom in de kracht van je synergie!"

De zin van coaching 

Ik stel je een paar vragen. En deze gelden ook voor een koppel of team. Samenlevers of samenwerkers!

Zou je meer in je kracht willen staan? Willen ervaren dat alles lukt?

Ben je toe aan een volgende stap in je carrière? Zou je nu echt willen scoren?

Je voelt je vaak opgebrand; wil je een burn-out voorkomen?

Je loopt tegen allerlei belemmeringen aan; wil je voortaan stimuleringen tegen komen? 

Menige manager en/of ondernemer maakt te weinig gebruik van zijn/haar kwaliteiten.

Ken je je eigen (aangeboren) kwaliteiten? Heb je je doelen op orde en scherp?

Ken je je motivatoren? De levens- en werkwaarden die leiden tot “zin”?

Snap je hoe jij tot oplossingen komt? Wat jouw aanpak van conflicthantering is?

prev next

Zou je nu eens echt een forse stap willen maken? En het komende jaar je omzet verdubbelen? Met minder kosten en vooral met meer vrije tijd? Wil je de zin (de kwaliteit van leven) nu elke dag in je leven toelaten? 

Dan is het misschien tijd dat je contact met me opneemt. Om een stap te maken in de ommekeer van jouw (werk)leven. Om een intake gesprek, inclusief testing, aan te gaan als start van een zincoaching. Een zincoaching die plaats vindt in Frankrijk; gedurende een week achter elkaar. Zodat je na een week kunt zeggen, zoals verschillende van mijn eerdere cliënten: “dit was de beste week van mijn leven!”

Voor de juiste cliënten gebruik ik mijn spirituele/intuïtieve vermogens. Alleen als je er om vraagt. Echter .. ik kan ze niet uitschakelen. Het speelt altijd mee in de coaching. Zie het als een dimensie extra.


Ik zie je mailtje tegemoet op info@coach-bv.eu

Of je belt me op 0653389254


Zincoaching.nl - une activité d'InKochnito

Ma mission: je coache chaque manager ou entrepreneur qui veut être au centre de ses forces! Résultat garanti; Je promets ...

Le sens du coaching

Je vais vous poser quelques questions.
Voulez-vous être plus en votre force? Voulez-vous faire l'expérience que tout fonctionne?
Êtes-vous prêt pour la prochaine étape de votre carrière? Voulez-vous vraiment marquer maintenant?
Vous vous sentez souvent épuisé; voulez-vous prévenir l'épuisement professionnel?
Vous rencontrez toutes sortes d'obstacles; voulez-vous trouver des incitations à partir de maintenant?

Beaucoup de managers et / ou d’entrepreneurs n’exploitent pas assez leurs qualités.
Connaissez-vous vos propres qualités (innées)? Avez-vous vos objectifs en ordre et précis?
Connaissez-vous vos motivateurs? Les valeurs de vie et de travail qui conduisent au "sens"?
Comprenez-vous comment vous arrivez à des solutions? Quelle est votre approche de la gestion des conflits?

Voulez-vous vraiment faire un grand pas?
Et doubler votre chiffre d'affaires l'année prochaine?
Avec moins de coûts et surtout avec plus de temps libre?
Voulez-vous admettre le sens (qualité de vie) chaque jour de votre vie maintenant?

Alors peut-être qu'il est temps de me contacter.
Faire un pas dans le changement de votre vie (professionnelle).
Commencer une entrevue d'admission, y compris le test, comme début d'un coaching de phrase.
Un coaching sensoriel qui se déroule en France; pendant une semaine de suite.
Pour que vous puissiez dire après une semaine, comme plusieurs de mes clients précédents:
"Ce fut la meilleure semaine de ma vie!"

J'attends votre courrier électronique à info@coach-bv.eu
Ou vous m'appellez au 0653389254