Over de 2e coach, mijn collega

Vanuit mijn eigen behoefte aan een familiegevoel, ergens bij willen horen, verbind ik mijn hele leven lang al mensen met elkaar. Ik stel vragen om een mens dichter bij zichzelf te brengen, bij zijn of haar kracht. Dat is waarom ik de MBTI zo graag gebruik. De MBTI geeft zicht op je aanleg, je aangeboren kwaliteiten, je vanzelfsprekende 1e insteek. Als je die aanleg duidelijk hebt dan kan ik je verbinden aan een ander. Een ander die je mogelijk kan aanvullen. In je samenwerking, in je doelstellingen, in je resultaatbehoefte. Daarom geloof ik in samenwerken en netwerken. Alleen ben je tot veel minder in staat dan met twee of meer!

Professionals

InKochnito is een netwerkorganisatie, bestaande uit aangesloten en samenwerkende professionals, te weten coaches, trainers, counsellors, consultants en adviseurs (begeleiders). We werken vaak in teams van twee begeleiders. Synergetisch, samen met de cliënt. En in teams van twee om o.a. garantie in continuïteit te kunnen bieden. Daarnaast kunnen we laten zien dat ook wij met de verschillen in psychologisch type werken en op die manier synergetisch werken voor de cliënt.

We zijn allen professional in ons vak. Kenmerkend voor de professional in het netwerk van InKochnito is dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Als er door overkoepelende brancheorganisaties eisen zijn gesteld aan de uitoefening van ons vak, dan voldoen we daar zonder meer aan.