Zingeving & MBTIDe Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een vragenlijst, een indicatie-instrument, die in de antwoorden een beschrijving geeft van je persoonlijkheid, je psychologische type. De grondslag van dit ordeningsinstrument ligt in de theorieën van Jung. Het instrument maakt de typologieën van Jung toegankelijker voor betere zelfkennis en kennis van anderen. Het waren moeder en dochter Briggs en Myers, die Jung's ideeën bestudeerden en in een vragenlijst verwerkten. De MBTI wordt na vijftig jaar onderzoek en ontwikkeling gebruikt voor verschillende doeleinden, o.a. carrièreontwikkeling, teambuilding, organisatieontwikkeling, relatieadvies en leiderschap-ontwikkeling.

Carl G. Jung (1875 - 1961) ontwikkelde een persoonlijkheidstheorie om de kenmerkende verschillen tussen mensen te verklaren. Hij stelde vast dat verschillen in gedrag het resultaat zijn van de aangeboren sturing door vier mentale functies. Deze sturing en het handelen er naar ontwikkelt gedragspatronen. De typetheorie van Jung onderscheidt acht verschillende patronen van normaal gedrag of psychologische types. De combinatie van patronen en types geeft 16 MBTI types.

Woon een MBTI workshop bij. InKochnito organiseert al jaren kennismakingsbijeenkomsten MBTI.
We gaan tijdens zo'n workshop een verkorte MBTI vragenlijst invullen. Samen zullen we de uitslag uitwerken, een verificatie oefening doen en ons verbazen over de uitkomst. Deze workshops zijn een indringende kennismaking met het eigen gedragstype. De MBTI, een weergave van je neurologische aanleg, is de kern van je zingeving.
Wanneer je een workshop wilt bijwonen, meld je dan aan via info@coach-bv.eu. Voor groepen (teams, gezinnen, clubs) verzorg ik de workshop bij minimaal 8 deelnemers). De kosten zijn, inclusief de vragenlijst € 40,00 per deelnemer.
De workshops worden verzorgd in Driebergen, in onze coachruimte of in Hotel de Bergse Bossen of op een locatie bij jou in de buurt, wanneer je een groep van minimaal 8 deelnemers aanmeldt. Zie de bijlage in pdf hieronder!


 

Dit is mijn type ENTJ. Google maar even op de letters ENTJ
en je ziet hoeveel informatie er beschikbaar is.
Hans Koch is door OPP (www.opp.com) geaccrediteerd STEP I & STEP II MBTI professional.
MBTI folder (1).pdf

Workshop Kennismaking ZincoachingKenmerkend voor mijn begeleidingstrajecten zijn de verhalen die ik vertel of voorlees. Het zijn de verhalen van therapeuten, coaches en van mij. Tijdens de workshop over Zincoaching neem ik je mee aan de hand van verschillende verhalen. We maken in feite een reis langs allerlei voorbeelden van zingeving.
De volgende zingevingsvoorbeelden (drives) komen langs.

  • Een drive om zaken mondiaal te zien: mondiaal, holistisch (turkoois)
  • Een drive om te begrijpen: intellectuele vrijheid (geel)
  • Een drive om sociaal te zijn: idealen, groepsgevoel (groen)
  • Een drive om resultaten te bereiken: competitie, winnen (oranje)
  • Een drive om te ordenen: orde, zekerheid (blauw)
  • Een drive om respect te verwerven:snelheid, kracht (rood)
  • Een drive om geborgen te zijn: geborgenheid, veiligheid (paars)
De kleuren die hierboven genoemd worden zijn ontleend aan de theorieën van Dr. Cl. Graves, een tijdgenoot van Maslow. Zijn waardensysteem (zingevingssamenhang) werd beschreven in het boek Spiral Dynamics van Cowan & Beck.
In de workshop krijg je als deelnemer door het maken van een testje zicht op je zingeving, je waarden en normeringen.

Woon een Zincoaching workshop bij. InKochnito organiseert al jaren kennismakingsbijeenkomsten Zincoaching.
Wanneer je een workshop wilt bijwonen, meld je dan aan via info@coach-bv.eu. Voor groepen (teams, gezinnen, clubs) verzorg ik de workshop bij minimaal 8 deelnemers). De kosten zijn, inclusief een minitest € 40,00 per deelnemer.
De workshops worden verzorgd in Driebergen, in onze coachruimte of in Hotel de Bergse Bossen of op een locatie bij jou in de buurt, wanneer je een groep van minimaal 8 deelnemers aanmeldt.

Hans Koch is door Management Drives geaccrediteerd Graves professional.
Workshop in Frankrijk - Atelier en France

Vanaf september 2020 verzorgen we workshops in Bourgogne, in de Côte d'Or of in Lot. Ze zijn op locatie in een pension of atelier, of ze worden uitgevoerd in een publieke plaats zoals het "salle de fêtes". Het staat er per workshop bij.
Je kunt denken aan workshops zoals over de MBTI of zingeving, maar ook workshops schilderen en koken.

Zodra er nieuws is wordt het hier vermeld.

Atelier en France

Depuis septembre 2020, nous proposons des ateliers en Bourgogne, en Côte d'Or ou dans le Lot. Ils sont sur place dans une maison d'hôtes ou un studio, ou sont joués dans un lieu public tel que la "salle de fêtes". Il est répertorié par atelier.Vous pouvez penser à des ateliers tels que le MBTI ou à la signification, mais également à des ateliers de peinture et de cuisine. Dès qu’il ya des nouvelles, elles sont mentionnées ici.